Mēs piedāvājam:

krūmu, zaru un sīkkoku apauguma novākšanu aizaugušās lauksaimniecības un transformējamās zemēs;

kombinētu apauguma novākšanu un augsnes sagatavošanu joslās mežaudžu sastāva uzlabošanai;

apauguma novākšanu pēc meža ugunsgrēkiem jaunaudzēs un no infrastruktūras objektiem — ceļiem un grāvju trasēm.